Tomasz Major created the first, legally operating, currently largest and best-earning companies posting Polish caregivers abroad. Brighton & Wood currently advises dozens of leading home care companies in Europe.

Tomasz Major jest twórcą pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki za granicę. Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt wiodących firm świadczących usługi opieki domowej w Europie.

Usługi obejmują m.in.:
 • Delegowanie opiekunek do Niemiec
 • Zakładanie domów opieki w Polsce
 • Bezpośrednie zatrudnianie opiekunek w Niemczech: regularna umowa o pracę w niemieckiej firmie, u niemieckiej rodziny, Minijob, inne modele zatrudnienia opiekunek
 • Formularze A1 dla opiekunek delegowanych do Niemiec
 • Podatkowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec
 • Optymalizacja kosztów delegowania opiekunek do Niemiec
 • Spory sądowe z opiekunkami
 • Reprezentacja firm delegujących opiekunki w sporach z ZUS, PIP oraz z administracją skarbową
 • Windykacja należności od niesolidnych dłużników w kraju i za granicą
 • Pełna dokumentacja kontraktowa
 • Pełna dokumentacja pracownicza – umowy o pracę oraz umowy zlecenia, alternatywne modele zatrudnienia
 • Hotline w pilnych sprawach niecierpiących zwłoki
 • Konsultacje, audyty oraz stała obsługa firm
 • Kompleksowa obsługa firm delegujących opiekunów do Niemiec

 

BW

Tomasz Major (red.)

Delegowanie opiekunek do Niemiec | Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland
Prawo-podatki-formularze A1-skłądki socjalne-optymalizacje
Recht-Steuern-A1-Bescheinigungen-Sozialabgaben-Kostenoptimierung

Posting of Polish Caregivers to Germany
Law, Taxes, A1-Forms, social security contributions, optimizations1180 stron/pages


Więcej informacji/more Info: